Категории

Книжки українською

Спираючись на великі знання в галузі етнографії, теології, історії релігій, автор аналізує поведінку і відчуття людини у світі, наповненому релігійним значенням. Чому ми відчуваємо благоговіння перед побудованим новим будинком; чому у кожної людини є на землі місце, куди їй постійно хочеться повернутися; чому дитину при хрещенні опускають у воду; чому ми з нетерпінням чекаємо нового року, пов’язуючи з ним багато надії; що таке дійсна і уявна реальність, дійсне і уявне час для віруючого; що означають деякі релігійні свята і як вони впливають на свідомість і вчинки людини. На ці та багато інших питань даються відповіді у цій книзі.
Просмотров: 0 Дата размещения: 2017-03-06 14:49:08 UTC Популярное Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Спираючись на великі знання в галузі етнографії, теології, історії релігій, автор аналізує поведінку і відчуття людини у світі, наповненому релігійним значенням. Чому ми відчуваємо благоговіння перед побудованим новим будинком; чому у кожної людини є на землі місце, куди їй постійно хочеться повернутися; чому дитину при хрещенні опускають у воду; чому ми з нетерпінням чекаємо нового року, пов’язуючи з ним багато надії; що таке дійсна і уявна реальність, дійсне і уявне час для віруючого; що означають деякі релігійні свята і як вони впливають на свідомість і вчинки людини. На ці та багато інших питань даються відповіді у цій книзі.
Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного у 1993–1995 роках студентам Національного університету «Києво-Могилянська Академія». В ньому характеризуються головні етапи розвитку філософсько! думки України від часу її зародження й до кінця XX століття, грунтовно розглядаються філософські погляди значних представників української культури. Після кожної лекції подано список рекомендованої літератури та питання для дискусії, осмислення яких сприятиме засвоєнню матеріала.
Просмотров: 0 Дата размещения: 2017-03-06 14:48:28 UTC Популярное Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного у 1993–1995 роках студентам Національного університету «Києво-Могилянська Академія». В ньому характеризуються головні етапи розвитку філософсько! думки України від часу її зародження й до кінця XX століття, грунтовно розглядаються філософські погляди значних представників української культури. Після кожної лекції подано список рекомендованої літератури та питання для дискусії, осмислення яких сприятиме засвоєнню матеріала.
Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Запропонований навчальний посібник є однією зі спроб окреслити сучасний стан і зміст філософської проблематики. Він розрахований на студентів заочної та дистанційної форм навчання. Може також бути корисним тим, хто хоче ознайомитися з початками філософії. Основне завдання посібника — дати методичний та теоретичний матеріал для безконтактного (самостійного) вивчення філософії як навчальної дисципліни. Це зумовило таку його особливість, як конспективна, стисла форма викладу матеріалу, де подають найнеобхідніші початкові основи філософських знань. Унаслідок цього посібник передбачає необхідність звертання до інших підручників з філософії, словників, філософських хрестоматій та антологій, оригінальних текстів.
Просмотров: 0 Дата размещения: 2017-03-06 14:48:54 UTC Популярное Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Запропонований навчальний посібник є однією зі спроб окреслити сучасний стан і зміст філософської проблематики. Він розрахований на студентів заочної та дистанційної форм навчання. Може також бути корисним тим, хто хоче ознайомитися з початками філософії. Основне завдання посібника — дати методичний та теоретичний матеріал для безконтактного (самостійного) вивчення філософії як навчальної дисципліни. Це зумовило таку його особливість, як конспективна, стисла форма викладу матеріалу, де подають найнеобхідніші початкові основи філософських знань. Унаслідок цього посібник передбачає необхідність звертання до інших підручників з філософії, словників, філософських хрестоматій та антологій, оригінальних текстів.
Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Учебное пособие, подготовленное Институтом философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины, освещает развитие религии на украинских землях, дает знания о религиозных процессах и закономерностях их развития в разных конфессиях. Религии древних обществ на землях Украины, дохристианские языческие верования, христианизация Украины, Средневековое христианство, религиозно-церковная жизнь в Украине во время ее безгосударственности, колониальной неволи, религии национальных меньшинств в Украине, религиозно-церковные процессы периода советской власти, религиозно-церковная жизнь в независимой Украине, тенденции развития религии в ближайшем будущем — такова краткая периодизация материалов пособия и отдельных его разделов.
Просмотров: 0 Дата размещения: 2017-03-06 14:48:42 UTC Популярное Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Учебное пособие, подготовленное Институтом философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины, освещает развитие религии на украинских землях, дает знания о религиозных процессах и закономерностях их развития в разных конфессиях. Религии древних обществ на землях Украины, дохристианские языческие верования, христианизация Украины, Средневековое христианство, религиозно-церковная жизнь в Украине во время ее безгосударственности, колониальной неволи, религии национальных меньшинств в Украине, религиозно-церковные процессы периода советской власти, религиозно-церковная жизнь в независимой Украине, тенденции развития религии в ближайшем будущем — такова краткая периодизация материалов пособия и отдельных его разделов.
Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підруч­ник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності Украї­ни. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матері­ал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослід­ників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних істо­ричних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та класи­фікацію жанрів з урахуванням сучасних досліджень історії, етно­психології, культурології, міфології. Кожне явище народної творчості розглядається у його зв’язку з художньою літературою.
Підручник орієнтований на студентів філологічних, народознав­чих, культурологічних та інших гуманітарних спеціальностей, а також магістрантів, аспірантів та фахівців, які цікавляться українською куль­турою.
Просмотров: 0 Дата размещения: 2017-03-06 14:48:57 UTC Популярное Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Книга написана на концептуально новій основі. Це перший підруч­ник з усної народної творчості, виданий у роки незалежності Украї­ни. У ньому широко представлено різножанровий фактичний матері­ал, використано вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослід­ників. У підручнику висвітлюються розвиток народної творчості від витоків до сучасності, особливості побутування текстів за певних істо­ричних умов. Запропоновано нову періодизацію фольклору та класи­фікацію жанрів з урахуванням сучасних досліджень історії, етно­психології, культурології, міфології. Кожне явище народної творчості розглядається у його зв’язку з художньою літературою.
Підручник орієнтований на студентів філологічних, народознав­чих, культурологічних та інших гуманітарних спеціальностей, а також магістрантів, аспірантів та фахівців, які цікавляться українською куль­турою.
Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
До книжки есеїстики видатного німецького філософа-герменевта Ганса-Ґеорґа Ґадамера увійшли вибрані тексти 1966 – 1989 рр., які містять спроби наблизитися до вірша. Золоті сторінки німецькомовної поезії Ґадамер прагне осмислити власне як уважний читач, не претендуючи на вичерпний літературознавчий аналіз.
Просмотров: 0 Дата размещения: 2017-03-06 14:49:01 UTC Популярное Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
До книжки есеїстики видатного німецького філософа-герменевта Ганса-Ґеорґа Ґадамера увійшли вибрані тексти 1966 – 1989 рр., які містять спроби наблизитися до вірша. Золоті сторінки німецькомовної поезії Ґадамер прагне осмислити власне як уважний читач, не претендуючи на вичерпний літературознавчий аналіз.
Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Еще до недавнего времени украинскую философию олицетворяло одно имя — Григорий Сковорода. Авторы учебного пособия приоткрывают новый ракурс на всю историю украинской философии, представляя вниманию читателя около 120 имен украинских мыслителей — основные этапы их жизни и творчества, концептуальную основу их философского наследия и др. Приводится широкая библиография. К сожалению, эта книга стала последней редакционной работой в жизни известного украинского ученого, философа, декана философского факультета КНУ им. Шевченко, инициатора создания цикла книг по истории украинской философии и культуры Николая Федосеевича Тарасенко.
Просмотров: 0 Дата размещения: 2017-03-06 14:49:03 UTC Популярное Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Еще до недавнего времени украинскую философию олицетворяло одно имя — Григорий Сковорода. Авторы учебного пособия приоткрывают новый ракурс на всю историю украинской философии, представляя вниманию читателя около 120 имен украинских мыслителей — основные этапы их жизни и творчества, концептуальную основу их философского наследия и др. Приводится широкая библиография. К сожалению, эта книга стала последней редакционной работой в жизни известного украинского ученого, философа, декана философского факультета КНУ им. Шевченко, инициатора создания цикла книг по истории украинской философии и культуры Николая Федосеевича Тарасенко.
Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Володимир Гнатюк у своєму «Нарисі української міфології» наводить дані про 108 міфологічних істот, що беруть початок у дохристиянській добі. Серед них є п’ятнадцять нарисів про головних поганських богів.
Просмотров: 0 Дата размещения: 2017-03-06 14:49:10 UTC Популярное Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Володимир Гнатюк у своєму «Нарисі української міфології» наводить дані про 108 міфологічних істот, що беруть початок у дохристиянській добі. Серед них є п’ятнадцять нарисів про головних поганських богів.
Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
«Бенкет» Платона належить до найвищих осягнень філософської думки і шедеврів світової літератури. Як кожний великий твір Платонів «Бенкет» не втрачає своєї актуальності і по-новому про¬мовляє до кожного нового покоління. Його змістом є натхненний і захопливий своїм артистизмом та імпровізаційністю пошук відповіді на одвічне питання філософії про смисл людського життя. Для Платона він збувається в Еросі, у пристрасному бажанні, що має божественне походження і є нашим пориванням до Бога.
У сучасному світі цей твір набуває особливого звучання. Надто, якщо погодитися з К’єркегором, який вбачає причину занепаду сучасної людини у бракові пристрасті. «Бенкет» пробуджує закладену в людській природі пристрасть, виводить на стежку, де кожен може знайти для себе щось найважливіше. І тоді вже не зможе бути байдужим.
Просмотров: 0 Дата размещения: 2017-03-06 14:49:09 UTC Популярное Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
«Бенкет» Платона належить до найвищих осягнень філософської думки і шедеврів світової літератури. Як кожний великий твір Платонів «Бенкет» не втрачає своєї актуальності і по-новому про¬мовляє до кожного нового покоління. Його змістом є натхненний і захопливий своїм артистизмом та імпровізаційністю пошук відповіді на одвічне питання філософії про смисл людського життя. Для Платона він збувається в Еросі, у пристрасному бажанні, що має божественне походження і є нашим пориванням до Бога.
У сучасному світі цей твір набуває особливого звучання. Надто, якщо погодитися з К’єркегором, який вбачає причину занепаду сучасної людини у бракові пристрасті. «Бенкет» пробуджує закладену в людській природі пристрасть, виводить на стежку, де кожен може знайти для себе щось найважливіше. І тоді вже не зможе бути байдужим.
Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Протягом усієї історії український народ не мав іншої інституції, яка 6 справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянська академія. Впродовж віків вона була виразником і носієм традиційних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу. Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд — для англійців, Сорбонна — для французів, Карловий університет — для чехів, Ягеллонський — для поляків. Саме завдяки Києво-Могилянській Академії українське Відродження набуло рис захисту вітчизняних духовних здобутків: мови, традицій, звичаїв, віри, шлях до якого простягся через освіту — відкриття шкіл і друкарень, підготовку вчителів, підтримку письменників, поширення знань, зміцнення авторитету Православної церкви, її реформування.
Просмотров: 0 Дата размещения: 2017-03-06 14:48:40 UTC Популярное Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi
Протягом усієї історії український народ не мав іншої інституції, яка 6 справила більший вплив на розвиток його освіти, науки, культури, ніж Києво-Могилянська академія. Впродовж віків вона була виразником і носієм традиційних рис духовності українського народу, могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом ідей боротьби за батьківську віру і національну свободу. Для українців вона завжди буде національною святинею, не меншою, ніж Падуя чи Болонья для італійців, Оксфорд — для англійців, Сорбонна — для французів, Карловий університет — для чехів, Ягеллонський — для поляків. Саме завдяки Києво-Могилянській Академії українське Відродження набуло рис захисту вітчизняних духовних здобутків: мови, традицій, звичаїв, віри, шлях до якого простягся через освіту — відкриття шкіл і друкарень, підготовку вчителів, підтримку письменників, поширення знань, зміцнення авторитету Православної церкви, її реформування.
Скачать 0.00 B pdf epub fb2 mobi